Thông báo chuyển nhà

Vì Triệt không làm truyện nữa, nên tất cả các tác phẩm mình sẽ tự làm 1 mình, và chuyển sang blog mới

Đây là link: Price tag!

Advertisements